วันศุกร์ ที่ 24  กรกฎาคม  2563 โรงเรียนปิยะฉัตรได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีอาจารย์พเยาว์   บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูและตัวเเทนนักเรียนเข้าร่วม
1 / 1
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL