กิจกรรมอบรมสร้างสรรค์แรงบันดาลใจด้านอาชีพ ผ่านกิจกรรมแอนิเมชั่นอย่างง่ายกับ IT  กิจกรรมเบเกอรี่สุดหรรษา  กิจกรรม 3D พร้อมศิลปะสร้างสรรค์
1 / 1
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL