เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองและคุณธีรนุช กรรมการบริหารโรงเรียนได้นำทีมงานมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่โรงเรียนปิยะฉัตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

1 / 1
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL