ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดเตรียมห้องเรียน พื้นที่ภายในโรงเรียน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เช็ดน้ำยาแอลกอฮอล์ เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนที่ลงชื่อเรียน Onsite ที่โรงเรียน
1 / 1
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL