โรงเรียนปิยะฉัตร เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โทร 088-9461793
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
(11/02/2565)
ประกาศโรงเรียนปิยะฉัตร
ชี้เเจงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (12/11/2564)
เเจ้งเรื่องเลื่อนการเรียนซัมเมอร์วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564
(15/04/2564)
จดหมายข่าวเดือน: พฤศจิกายน
การเปิด - ปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2563
จดหมายข่าวเดือน: พฤศจิกายน
การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
จดหมายข่าวเดือน: เมษายน 2563
เรียนภาคฤดูร้อน
จดหมายข่าวเดือน: มีนาคม 2563
แจ้งแจกหน้ากากอนามัย
จดหมายข่าวเดือน: กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศหยุดชดเชย
จดหมายข่าวเดือน: มกราคม 2563
สารจากโรงรียน
จดหมายข่าวเดือน: ธันวาคม 2562
ประกาศหยุด
 • เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2564
 • Science & Math Camp ปีการศึกษา 2563
 • กิจกรรมกีฬาสีปิยะฉัตรเกมส์ ปีการศึกษา 2563
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • WORK FROM HOME
 • การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพของผู้เรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมวันลอยกระทง
 • กิจกรรมทัศนศึกษาป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2563
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด
ปฏิทิน
วิดีทัศน์
เกียรติประวัติ
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL