การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 | เปิดดู 23 ครั้ง
เผยแพร่โดย โรงเรียนปิยะฉัตร
จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำเดือน: พฤศจิกายน
เรื่อง: การเปิด - ปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2563
(05/11/2563)
จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำเดือน: เมษายน 2563
เรื่อง: เรียนภาคฤดูร้อน
(06/03/2563)
จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำเดือน: มีนาคม 2563
เรื่อง: แจ้งแจกหน้ากากอนามัย
(06/03/2563)
จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำเดือน: กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง: ประกาศหยุดชดเชย
(06/03/2563)
จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำเดือน: มกราคม 2563
เรื่อง: สารจากโรงรียน
(06/03/2563)
จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำเดือน: ธันวาคม 2562
เรื่อง: ประกาศหยุด
(06/03/2563)
1 / 1
โรงเรียนปิยะฉัตร
เลขที่ 9 หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 9226 691-2
โทรสาร: 02 9226 691
© โรงเรียนปิยะฉัตร. All rights reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WEBSCHOOL